AMB Badania Psychologiczne Kierowców

AMB prowadzi Pracownię Badań Psychologicznych
 
 
Wykonujemy badania, konieczne do uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań
 do prowadzenia pojazdów samochodowych dla wszystkich kategorii.
 Badamy:
 
1. Wszystkich kierowców
 2. Instruktorów jazdy, egzaminatorów, kandydatów na instruktorów i egzaminatorów
 3. Kierowców:
   - którzy kierowali pojazdami w stanie nietrzeźwości
   - którzy przekroczyli liczbę 24 punktów
 4. Kierujących będących sprawcami wypadku drogowego
 5. Skierowanych przez lekarza
 6. Kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
 7. Osoby wykonujące prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej:
   - obsługujących wózki widłowe, koparki, koparko-ładowarki
   - operatorów dźwigów, żurawi, suwnic i innych urządzeń
   - pracujących na wysokości

tel. 664-214-124


Copyright Nazwa.pl